Elektromos járműhajtás

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

képzés helye

Képzési terület

L

K

Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak

280.000 Ft

2

15 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1539-3/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

-        Elektromos járműhajtás szakmérnök

 

A felvétel feltételei:

 

Műszaki vagy informatikai képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki szakképzettség.

 

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: olyan szakmérnökök képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki , informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a villamos járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, vizsgálatára és a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak

 

  • ·       a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására;
  • ·       a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;
  • ·       a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására;
  • ·       a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére;
  • ·       a szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat;
  • ·       önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére;
  • ·       a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;
  • ·       rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésére, következtetésére és tervezésére;
  • ·       integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén;
  • ·       állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására;

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Szakmai alapismeretek: 30 kredit

Villamos gépek működése; villamos gépek méréstechnikája, járműakusztikai alapismeretek; teljesítményelektronika, gyártástechnológia, minőségbiztosítás

 

Gazdasági és humán alapismeretek: 5 kredit

Projektmenedzsment

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20 kredit

Projektmunka; nagyfeszültségű technika; termomenedzsment; erőátvitel

 

A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

-        A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).

-        A diplomadolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a diplomadolgozat megvédése.

 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Kuczmann Miklós dékán, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2018/2019 I. félév

Jelentkezési határidő2018. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: monus.imrene@sze.hu.

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Vissza
Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00