Elektromos járműhajtás

Munkarend

Fin. forma

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés helye

Képzési terület

L

K

Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak

280.000 Ft

2

15 < 25

Győr

MÜSZ

Megnevezés (engedélyszám): Elektromos járműhajtás szakirányú továbbképzési szak (FNYF/1539-3/2017)

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Elektromos járműhajtás szakmérnök

 

A felvétel feltételei: Műszaki vagy informatikai képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki szakképzettség.

 

Képzési idő: 2 félév

 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

 

Képzési cél: olyan szakmérnökök képzése, akik az elektromos meghajtású járművek szakterülethez kapcsolódó speciális műszaki , informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a villamos járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, vizsgálatára és a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak

 

 • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására;
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására;
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére;
 • a szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat;
 • önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére;
 • a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;
 • rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésére, következtetésére és tervezésére;
 • integrált ismeretek alkalmazására az értékelés területén;
 • állapotfelmérések elvégzésére, feladatok komplex megtervezésére, irányítására, vezetésére és végrehajtására;

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 

Szakmai alapismeretek: 30 kredit

Villamos gépek működése; villamos gépek méréstechnikája, járműakusztikai alapismeretek; teljesítményelektronika, gyártástechnológia, minőségbiztosítás

 

Gazdasági és humán alapismeretek: 5 kredit

Projektmenedzsment

 

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20 kredit

Projektmunka; nagyfeszültségű technika; termomenedzsment; erőátvitel

 

A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

 • A tantervben, a tantárgyi programokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium).
 • A diplomadolgozat előzőekben meghatározott követelmények szerinti elkészítése és benyújtása.

 

A diploma feltétele: A záróvizsga teljesítése, ennek keretében a diplomadolgozat megvédése.

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft) 

Kapcsolattartó: Mónus Imréné (igazgatási ügyintéző FK- 96/613-537 monus.imrene@sze.hu)

Szakfelelős: dr. Kuczmann Miklós dékán, egyetemi tanár

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.

Jelentkezés módja: intézmény honlapján

Jelentkezés díja: 9.000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10033001-01426706-00000000 számlaszámra várjuk. Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a 32-3926-01 számot. Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: monus.imrene@sze.hu.

 

Egyéb információk: A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, regisztrációs díj befizetésének bizonylata, önéletrajz, melyben pár sorban kifejti, hogy miért szeretne jelentkezni a képzésre.

Vissza
Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.